ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡದಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗೂ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡದಂತೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಸಚಿವ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ , ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗೂ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.