ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಚೊಕ್ಕ ಜೀವನ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಗಳು
ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ
ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಡಿಗೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟಾಗ...
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ-ಮನದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಜೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್
ಸುಲಭ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸುಂದರ ಬಾಲ್ಕನಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ..!
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯದಿರಿ..!
ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ತೊಲಗಿಸಬಹುದು ಕೊರೋನ..!? 
'ಮದರಂಗಿ' ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಯೂ ಹೌದು