ಅಕ್ರಮ ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಗೋ ರಕ್ಷಕರು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು ಗೋ ಭಕ್ಷಕರು. ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕಳ್ಳರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ !

Videonews