ಅಕ್ರಮ ಗೋವು ಸಾಗಾಟದ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ ಆರು ದನಗಳು ಮಾರಣ ಹೋಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮುಂಡಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ illegal cow supply car accident in Mundaje Belthangadi. six cow deth in spot.

Videonews